Hvorfor skal jeg recertificeres efter 5 år?

Projektledelse er ligesom at cykle. Du glemmer ikke hvordan man gør, men du er nødt til at følge med i udviklingen omkring dig, for ikke at lave fejl og komme galt af sted.

Se datoerne for recertificering i 2022

Du er også velkommen til at ringe til os for yderligere information.

I stedet for at blive recertificeret på dit nuværende certificeringsniveau, kan du vælge disse muligheder som en del af recertificeringsproessen:

  • Du kan du blive recertificeret på et lavere niveau
  • På A- og B-niveau kan du skifte domæne inden for dit nuværende certificeringsniveau (projektledelse, programledelse og porteføljeledelse)
  • På C og B-niveau, kan du skifte fra ”Certified Project Manager” til ”Certified Agile Leader” på det tilsvarende niveau eller omvendt fra ”Agile Leader” til ”Project Manager” på tilsvarende niveau.

OVERSIGT OVER NIVEAUER 

IPMA Recertificering  

Dit IPMA Certifikat skal fornyes hvert 5. år, for at du fortsat kan kalde dig IPMA Certificeret. Læs mere om processen og kompetencekrav på de forskellige niveauer nedenfor. Ved at forny dit certifikat vil du fortsat være præsenteret på IPMA’s og IPMA Danmarks hjemmesider. Desuden vil du løbende blive holdt informeret om udviklingen inden for faget. Ved at deltage i recertificeringen, får du genopfrisket, hvad der er vigtige kompetencer for at kunne skabe ledelsesværdi i projekter – og du får gennemtænkt, hvordan du kan blive en endnu bedre projektleder/-projektdeltager.

Hvorfor Recertificering?

Ovenstående udtryk, hører vi nogle gange fra vores kunder, når talen falder på, hvorfor deres projektledere ikke automatisk melder sig til IPMA re-certificeringen.

Og ja – det er da rigtigt, at man ikke glemmer de grundlæggende cykelfærdigheder, men hvis du ikke har cyklet i flere år, så bliver du måske overrasket over at der nu er mange andre, der benytter cykelstien og der er mange flere ting, som du skal være opmærksom på: El-løbehjul og -cykler, der suser forbi, store Christianiabikes og faren for mødet med lastbiler i højresving.

Du er derfor – som cyklist – nødt til at holde din cykelviden up-to-date, både for din egen og andres sikkerhed.

Måske trænger du også til udfordring, måske er du ikke tilfreds med ”bare at kunne cykle”. Måske kunne det være interessant at prøve mountainbike eller en racer? Så stilles der helt andre krav til udstyr, træning og erfaring.

Indenfor projektledelse, sker der hele tiden noget – det er en disciplin i stor udvikling. Der kommer flere og flere krav om compliance, interne og eksterne standarder og regler, nye metoder, fokus på kundetilfredshed osv.

Derfor skal IPMA Certificerede projektledere enten re-certificeres hver femte år, eller søge om certificering på et højere niveau. Dette krav er med til at fastholde projektlederen i at udvikle sig, reflektere og lære. Disse er vigtige elementer ved IPMA-certificeringen. Det nytter ikke noget at man som projektleder – ”Kører på rygraden”.

Så hvis dit IPMA certifikat er ved at udløbe, så tilmeld dig enten re-certificering eller udfordr dig selv, med en certificering på et højere niveau.

Her kan du se datoer  og  Priser for re-certificering på de forskellige niveauer.

Arbejder du agilt, så kan du nu også vælge den vej, og få bevis for dine agile kompetencer.

Niveau D

Er du IPMA Niveau D Certificeret fra 2010 og fremefter skal du recertificeres hvert femte år, for at opretholde din status som IPMA Niveau D Certificeret. Det er den generelle ISO Standard for personcertificering, som også er indført for Niveau D. Alternativet til at blive recertificeret på Niveau D er at du melder dig til Niveau C  eller B Certificering, hvis du har opnået den tilstrækkelige erfaring.

Kompetencekrav
En IPMA Recertificering på Niveau D kræver – som ved den oprindelige certificering – at du har og kan anvende viden om projektledelse, der dækker et bredt spekter af metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forbindelse med ledelse af ikke komplekse projekter. Du har endvidere inden for de sidste 5 år anvendt minimum 5 dage årligt på kompetenceudvikling, i bred betydning, inden for projektledelse.

Certificeringsforløb og kompetenceområder

Certificeringsforløbet
Ved introduktionssessionen gives vejledning i udarbejdelse af CV og selvvurdering – samt at vælge referencer.
Desuden kan bogen ”Kompetencer i projektledelse” købes.
Bedømmelsen foretages af én til to assessorer. Du kan, men bliver ikke nødvendigvis, indkaldt til interview af en halv times varighed med to assessorer.

Kompetenceområder 

Erfaringsanvendelse:
Vi anbefaler mindst 6 mandmåneders erfaring med projektledelse af ikke eller mindre komplekse projekter – inden for de seneste 5 år. Eller som kernegruppedeltager i mindre komplekse projekter.
Fra de seneste 5 år kan du medregne erfaringer fra flere roller, herunder projektkonsulent, underviser mv.

Metodeanvendelse:
Vi forventer at du har  eksplicit viden om én metode/ét værktøj inden for de fleste delkompetencer under KIP’ens metodeelementer – samt evne til at anvende disse i ikke komplekse projekter.

Ledelsesadfærd:
Indsigt i god ledelsesadfærd og reflekterer over egen adfærd.

Niveau C

Kompetencekrav
En Recertificering på IPMA Niveau C kræver, at du fortsat er kompetent til at lede mindre komplekse projekter og kan assistere en projektleder af komplekse projekter i alle områder af projektledelse.
Ledelse af et mindre komplekst projekt indebærer også, at du fortsat kan lede en større gruppe projektdeltagere og/eller fungere som leder af delprojekt i et komplekst projekt. Vi forventer at du inden for de sidste 5 år har anvendt minimum 35 timer årligt på kompetenceudvikling inden for projektledelse.

Certificeringsforløb og kompetenceområder

Certificeringsforløbet
Ved Introduktionssessionen udleveres nyeste udgave af bogen ”Kompetencer i projektledelse”, og der gives vejledning i udfyldelse af CV/selvvurderingen. Bedømmelsen foretages af to assessorer med udgangspunkt i ansøgning med CV og selvvurdering. 25 % af ansøgerne kaldes til interview af ca. en times varighed.

Kompetenceområder

Erfaringsanvendelse:
Vi forventer mindst 36 mandmåneders erfaring med projektledelse af mindre komplekse projekter (kompleksitet 2) kan dokumenteres formelt inden for de seneste 6 år, men kan acceptere op til 9 år med begrundelse.

Mindst 30 måneders projektledelse,  svarende til 50% inden for de seneste 5 år.
Fra de seneste 5 år kan du medregne erfaringer fra flere roller, herunder projektleder, projektejer, projektkonsulent, underviser mv.
Din projektledelse bør være udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater.

Metodeanvendelse:
Vi forventer eksplicit viden om enkelte varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under KIP’ens metodeelementer – samt at du kan anvende disse i mindre komplekse situationer og til at evaluere metoden/værktøjet.
Du skal have praktisk erfaring med at anvende disse – sammen med flere deltagere i forskellige situationer i mindre komplekse projekter.

Ledelsesadfærd:
Du er bevidst om og udviser jævnligt og i betydelig grad en omfattende og hovedsagelig passende ledelsesadfærd, selv under forholdsvis vanskelige vilkår. Du reflekterer over egen adfærd og foretager fra tid til anden justeringer.

Niveau B

Kompetencekrav
En Recertificering på IPMA Niveau B kræver, at du fortsat er kompetent til at lede komplekse projekter. Du kan herunder fortsat lede et projekt med mange delsystemer/elementer og relationer med flere virksomheder og/eller organisationer involveret og med adskillige fagdiscipliner. Du har inden for de sidste 5 år anvendt minimum 35 timer årligt på kompetenceudvikling inden for projektledelse.

Certificeringsforløb og kompetenceområder

Certificeringsforløbet
Ved Introduktionssessionen udleveres nyeste  udgave af bogen ”Kompetencer i projektledelse” og vi giver vejledning i udfyldelse af CV og selvvurdering.
Bedømmelsen  af dig foretages af to assessorer med udgangspunkt i ansøgning med CV og selvvurdering.
25 % af ansøgerne kaldes til interview af ca. en times varighed.

Kompetenceområder

Erfaringsanvendelse:
Du skal kunne dokumentere mindst 60 mandmåneders erfaring med projektledelse inden for de seneste 8 år, men accepterer op til  2 år med begrundelse (36 mandmåneder med kompleksitet 3 og 24 mandmåneder med kompleksitet 2). Mindst 30 måneder svarende til 50% inden for de seneste 5 år. Fra de seneste 5 år kan medregnes erfaringer fra flere roller, herunder projektleder, projektejer, projektkonsulent, underviser mv.
Dine opnåede erfaringer fra ledelse af projekter skal løbende være anvendt i nye situationer / projekter.

Metodeanvendelse:
Vi forventer at du har solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer inden for de fleste delkompetencer under KIP’ens metodeelementer – og at du er i stand til at anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og kombinere variationer.

Vi forventer at du har praktisk erfaring fra anvendelse i adskillige situationer i komplekse projekter – sammen med flere deltagere.

Ledelsesadfærd:
Du skal være bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og ofte udføre den på forskellige måder, selv under vanskelige forhold, der indebærer modstand.
Du skal også kunne reflektere over egen adfærd og foretage justeringer løbende.

Niveau A

Kompetencekrav
En Recertificering på IPMA Niveau A kræver fortsat, at du besidder en bred kompetence i at lede en virksomheds projektproces. Herunder ledelse af komplekse projektportefølje og ledelse af komplekse programmer. For at udfylde disse funktioner besidder du også kompetencer i at bidrage til strategisk ledelse, lede virksomhedens støttefunktioner og lede processer, der fremmer program- og projektledelse. Du har indenfor de sidste 5 år anvendt minimum 35 timer årligt på kompetenceudvikling inden for ledelse af portefølje, programmer og projekter.

Certificeringsforløb og kompetenceområder

Certificeringsforløbet
Ved Introduktionssessionen udleveres den nye udgave af bogen”Kompetencer i projektledelse”, og vi giver vejledning i udfyldelse af ansøgningen. Bedømmelsen foretages af to assessorer med udgangspunkt i ansøgning med CV og selvvurdering. 25 % af ansøgerne kaldes til interview af maks. en times varighed.

Kompetenceområder

Erfaringsanvendelse:
Vi forventer at du har minimum 60 mandmåneders involvering i ledelse af adskillige projektporteføljer og/eller programmer og dette  skal kunne dokumenteres formelt inden for højst 8 år, men vi kan acceptere op til 12 år.
Vi forventer at du har mindst 36 mandmåneder som ansvarlig – og højst 24 som involveret og mindst 30 mandmåneders erfaring svarende til 50% inden for de seneste 5 år. Fra de seneste 5 år kan medregnes erfaringer fra flere roller vedr. program og porteføljeledelse, herunder som konsulent og underviser.

Metodeanvendelse:
Vi forventer solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer inden for de fleste delkompetencer under KIP’ens metodeelementer – og at du er i stand til at anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og optimere varianter. Derudover bør du have praktisk erfaring fra anvendelse – med mange deltagere – i adskillige komplekse situationer.

Ledelsesadfærd:
Du skal være bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og ofte udføre den på forskellige måder, selv under forhold, der indebærer modstand.
Du bør endvidere reflektere over egen ledelsesadfærd og foretage justeringer.

Få bevis på dine kompetencer

Så du øger din værdi både for dig selv og for din virksomhed

Læs hvordan her

Få et internationalt anerkendt certifikat

IPMA certificeringen findes i mere end 65 lande

De 4 niveauer

HOFOR er en af Danmarks allerstørste bygherrer i disse år. Vi investerer omkring 3 mia. kroner om året i store projekter, der er med til at skabe bæredygtige byer gennem bl.a. skybrudsikring og CO2-neutral energiforsyning.

Dét kræver dygtige projektledere.

Et element i at have dygtige projektledere er, at vi stiller krav om en certificering. Her bruger vi i dag IPMA, som er en internationalt anerkendt standard. Det bekræfter kvaliteten i vores projektlederuddannelse og er et plus for vores medarbejderes CV. Det er således ikke certificeringen i sig selv, der gør dem dygtige – det er den skræddersyede projektlederuddannelse, der leder frem til certificeringen. Den tilbyder vi vores medarbejdere som et gode, og vi anvender den aktivt som en del af vores karrieremodel, projektledelsesmodel og kompetenceudvikling.

Søren Dreyer, Afdelingschef, Projekt, HOFOR