IPMA Certificeringsmuligheder

Du kan blive IPMA Certificeret på fire niveauer. Du skal ikke nødvendigvis starte på det laveste niveau, men tilmelde dig det niveau, som passer til dine kompetencer og erfaring.

Niveau D – Certificeret i projektledelse
For dig som er ny i projektledelse.
(Vi anbefaler mindst seks måneders erfaring med projekter, som projektdeltager, projektleder, eller anden lignende rolle).

Læs mere om kompetencekrav og certificeringsprocessen på niveau D her:

Niveau D - Kompetencekrav

IPMA D – Certificeret i projektledelse

En IPMA certificering på niveau D kræver at du har viden om projektledelse, der dækker et bredt spekter af de kompetencer, der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse”.

Erfaringsanvendelse Det er ikke et krav, at man på niveau D skal have praktisk erfaring i projektledelse, men vi anbefaler mindst 6 mandmåneders erfaring som projektleder af ikke-komplekse projekter, eller som projektdeltager i mindre komplekse projekter.

Kompetencer Du har eksplicit viden om én metode/et værktøj indenfor de fleste kompetenceelementer der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse” under kompetenceområderne ”Kontekst”, ”Mennesker” og ”Metoder”, samt viden om disses anvendelse i ikke komplekse projekter.

Certificeringsforløbet på niveau D
Introduktionssession: På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Vi arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Introduktionen foregår online og varer 4 timer.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af dit vidensniveau, og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Skriftlig eksamen: Eksamen afholdes online og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Multiple choice-spørgsmål og åbne spørgsmål.

Samlet tidsforbrug for kandidaten Ca. 40 timer.

Assessorvurdering Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig i et svarbrev, og hvis resultatet ligger over minimumskravet udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

Recertificering: Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal endvidere beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste fem år samt hvilke kompetenceelementer fra ”Kompetencer i projektledelse”, du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Processen for en IPMA certificering på D-niveau ses nedenfor:

Niveau C – Certificeret projektleder
For dig som leder mindre komplekse projekter og har en erfaring på minimum tre år.

Læs mere om kompetencekrav og certificeringsprocessen på niveau C her:

Niveau C - Kompetencekrav

IPMA C – Certificeret projektleder

En IPMA certificering på niveau C kræver, at du er kompetent til at lede mindre komplekse projekter og kan assistere en projektleder i komplekse projekter. Ledelse af et mindre komplekst projekt indebærer også, at du kan lede en større gruppe projektdeltagere og/eller fungere som leder af et delprojekt i et komplekst projekt.

Erfaringsanvendelse Certificering på niveau C kræver, at du har mindst 36 mandmåneders erfaring som projektleder af mindre komplekse projekter, som f.eks. omfatter flere interessenter og udføres af et større projektteam. De 36 mandmåneders erfaring bør højst være seks år gamle, men vi accepterer op til ti år, hvis du begrunder årsagen til dette. Vi forventer, at du har udøvet projektledelse med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Desuden er dine opnåede erfaringer blevet anvendt i nye situationer/projekter.

Kompetencer Du har eksplicit viden om enkelte varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste kompetenceelementer der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse”.

Endvidere skal du have praktisk erfaring med at anvende disse – sammen med flere deltagere i mindre komplekse projekter.

Certificeringsforløbet på niveau C

Certificeringsprocessen på niveau C består af tre trin.

 Trin 1 – Introduktionssession

På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Vi arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Desuden gennemgås indholdet i de resterende trin. Introduktionen er online og varer 4 timer.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af hhv. viden og anvendelse af kompetenceelementerne i ”Kompetencer i projektledelse” og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Skriftlig eksamen: Eksamen afholdes online og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Åbne spørgsmål.

Assessorvurdering: Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig fra trin 1 i et svarbrev sammen med besked om du er godkendt til at fortsætte på trin 2.

Trin 2 Hvis du bliver godkendt til at gå videre efter trin 1, indkaldes du til en planlægningssession, hvor du sammen med 3-5 andre projektledere, agerer projektleder med forskellige definerede opgaver. Hele planlægningssessionen bliver faciliteret af dine to assessorer. Planlægningssessionerne varer en hel dag.

Trin 3 Individuelt interview med dig og dine to assessorer. Varighed ca. 1 time. Hvis assessorerne har set dokumenteret tilstrækkeligt kompetence-niveau udstedes et certifikat som er gyldigt i fem år. Som hovedregel afholdes interviews online.

Samlet tidsforbrug for kandidaten: Op til 80 timer.

 Recertificering: Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal endvidere beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste fem år samt hvilke kompetenceelementer fra ”Kompetencer i projektledelse” du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Ligeledes forventes, at du i løbet af de sidste 5 år har arbejdet mindst 30 mandemånder med ledelse af mindre komplekse projekter. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Processen for en IPMA certificering på C-niveau ses nedenfor:

Niveau B – Certificeret seniorprojektleder
For dig som leder komplekse projekter og har en erfaring på minimum fem år.

Læs mere om kompetencekrav og certificeringsprocessen på niveau B her:

Niveau B - Kompetencekrav

IPMA B – Certificeret Seniorprojektleder, Seniorprogramleder eller Seniorporteføljeleder

En IPMA certificering på niveau B kræver, at du er kompetent til at lede komplekse projekter, programmer eller porteføljer (herefter kaldet PPP). Du vælger selv hvilket af de tre domæner (Projekt, Program eller Portefølje) du vil certificeres i.

Erfaringsanvendelse: Certificering på niveau B kræver, at du har mindst 60 mandmåneders erfaring med ledelse af PPP. Af disse skal minimum 36 mandmåneder komme fra ledelse af komplekse PPP. De resterende mandmåneder kan være erfaring fra ledelse af mindre komplekse PPP. Du vælger selv hvilket af de tre domæner (projekt, program eller portefølje), som du ønsker at certificeres på.

Minimumskravene til erfaring skal være dækket indenfor det samme domæne (Projektledelse, programledelse eller porteføljeledelse).

De 60 mandmåneders erfaring bør højst være 8 år gamle, men vi accepterer op til 12 år hvis du begrunder årsagen til dette. Vi forventer, at du har udøvet PPP-ledelse med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Desuden er dine opnåede erfaringer blevet anvendt i nye situationer/PPP.

Kompetencer 

Du har solid viden om flere varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste kompetenceelementer, der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse”.

Desuden skal du have praktisk erfaring fra anvendelse i adskillige situationer i komplekse PPP – sammen med flere deltagere.

 Certificeringsforløbet på niveau B

Certificeringsprocessen på niveau B består af 3 trin.

Trin 1 – Introduktionssession

På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Vi arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Desuden gennemgås indholdet i de resterende trin. Introduktionen foregår online og varer 4 timer.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af hhv. viden og anvendelse af kompetenceelementerne i ”Kompetencer i projektledelse” og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Skriftlig eksamen: Eksamen afholdes online og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Åbne spørgsmål.

Assessorvurdering: Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig fra trin 1 i et svarbrev sammen med besked om du er godkendt til at fortsætte på trin 2. Viser det sig at dine kompetencer svarer bedre til Niveau C, kan du mod betaling flytte til Niveau C.

Trin 2 Hvis du bliver godkendt til at gå videre efter trin 1, udarbejder du en rapport om et komplekst PPP, du har været leder af.

Trin 3 Projektledersparring interview og endelig vurdering.
Bedømmelse på niveau B foretages af to assessorer – heraf en assessor med erfaring inden for samme type af PPP, som du arbejder med. På trin 3 inddrages PPP-rapporten, observationer fra sessionen med projektledersparring og interview med assessorerne i den endelige bedømmelse. Interview varer 1,5 time, og som udgangspunkt afholdes dette som et fysisk møde.

Hvis assessorerne har set dokumenteret tilstrækkeligt kompetence-niveau udstedes et certifikat som er gyldigt i 5 år.

 Samlet tidsforbrug for kandidaten: Op til 120 timer.

 Recertificering: Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal endvidere beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste 5 år samt hvilke kompetenceelementer fra ”Kompetencer i projektledelse” du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Ligeledes forventes, at du i løbet af de sidste 5 år har arbejdet mindst 30 mandmåneder med ledelse af komplekse PPP. Ved recertificeringen har du mulighed for at skifte ”domæne”. Hvis du eksempelvis er certificeret som Senior projektleder og du i de seneste 5 år har fungeret som programleder, kan du ved recertificeringen skifte til Senior programleder. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Processen for en IPMA certificering på B-niveau ses nedenfor:

IPMA A – Certificeret Projektdirektør, Programdirektør eller Porteføljedirektør
For dig som leder virksomhedens programmer og/eller projektporteføljer på strategisk niveau i virksomheden, og har erfaring på minimum fem år på dette niveau.

Læs mere om kompetencekrav og certificeringsprocessen på niveau A her:

Niveau A - Kompetencekrav

IPMA A – Certificeret Projektdirektør, Programdirektør eller Porteføljedirektør

En IPMA certificering på niveau A kræver, at du er kompetent til at lede meget komplekse projekter, programmer eller porteføljer (herefter kaldet PPP).

Erfaringsanvendelse: 

Som Projektdirektør skal du kunne dokumentere mindst 60 mandmåneders erfaring som leder af meget komplekse projekter. Af disse skal mindst 36 mandemåneder være på strategisk niveau.

Som Programdirektør skal du kunne dokumentere:

Mindst 60 mandmåneders erfaring som leder af meget komplekse programmer på strategisk niveau

eller

Mindst 48 mandemåneders erfaring som programleder af meget komplekse programmer og mindst 36 mandemåneders erfaring som projektleder af meget komplekse projekter på strategisk niveau.

Som Porteføljedirektør skal du kunne dokumentere:

Mindst 60 mandmåneders erfaring som porteføljeleder af meget komplekse porteføljer på strategisk niveau

eller

Mindst 48 mandemåneders erfaring som porteføljeleder af meget komplekse porteføljer og mindst 36 mandemåneders erfaring som projektleder eller programleder af meget komplekse projekter eller programmer på strategisk niveau.

På niveau A bør erfaring højst være 8 år tilbage. Men vi accepterer op til 12 år tilbage, såfremt der er en god begrundelse for dette. Vi forventer, at du har udøvet PPP-ledelse med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater, og at de opnåede erfaringer fra ledelsen, er anvendt i nye situationer.

Kompetencer: Du har en solid viden om adskillige metoder/værktøjer inden for de fleste kompetenceelementer der beskrives i ”Kompetencer i projektledelse” og du er i stand til at vurdere og optimere varianter. Desuden skal du have praktisk erfaring fra anvendelse i meget komplekse PPP – sammen med flere deltagere.

 

Certificeringsforløbet på niveau A

Certificeringsprocessen på niveau A består af tre trin.

Trin 1 – Introduktionssession

På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Vi arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering. Desuden gennemgås indholdet i de resterende trin. Introduktionen afholdes online og varer 4 timer.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af hhv. viden og anvendelse af kompetenceelementerne i ”Kompetencer i projektledelse” og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Assessorvurdering: Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig fra trin 1 i et svarbrev sammen med besked om du er godkendt til at fortsætte på trin 2. Viser det sig at dine kompetencer svarer bedre til Niveau B, kan du i stedet tilmelde sig Niveau B mod ekstra betaling.

Trin 2 Hvis du bliver godkendt til at gå videre efter trin 1 udarbejder du en rapport om et komplekst PPP du har været leder af.

Trin 3 Projektsparring interview og endelig vurdering.
Bedømmelse på niveau A foretages af to assessorer – heraf en assessor med erfaring inden for samme type af PPP, som du arbejder med. På trin 3 inddrages PPP-rapporten, observationer fra sessionen med projektsparring og interview med assessorerne i den endelige bedømmelse. Interview varer 1,5 time.

Hvis assessorerne har set dokumenteret tilstrækkeligt kompetence-niveau udstedes et certifikat som er gyldigt i 5 år.

Samlet tidsinvestering for kandidaten: Op til 160 timer.

 Recertificering: Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal endvidere beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste 5 år samt hvilke kompetenceelementer fra ”Kompetencer i projektledelse” du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Ligeledes forventes, at du i løbet af de sidste 5 år har arbejdet mindst 30 mandmåneder med ledelse af meget komplekse PPP. Ved recertificeringen har du mulighed for at skifte ”domæne”. Hvis du eksempelvis er certificeret som Projektdirektør og du i de seneste fem år har arbejdet med programledelse, kan du ved recertificeringen skifte til Programdirektør. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Processen for en IPMA certificering på A-niveau ses nedenfor:

7 gode grunde

7 gode grunde til at blive IPMA certificeret

Læs dem her

Kontakt os for mere information

Det er helt uforpligtende at ringe til os, for en snak om dine muligheder

Kontakt os

  Udbyttet ved IPMA-certificering

”IPMA certificeringsprocessen har været en kærkommen mulighed for i en fortravlet hverdag at afprøve egne kompetencer både i skrift og tale og ikke mindst under pres med skarp bevågenhed af IPMA-assessorerne.

Det har samtidig været en udbytterig proces at se tilbage på gennemførte projekter og uddrage læring heraf”.

Pernille Hyldstrup, Seniorprojektleder, Region H, Niveau C 2019