IPMA Agile Leadership Certificering

Hvis du arbejder med ledelse af udvikling, og anvender et agilt mindset, kan du nu få et internationalt anerkendt certifikat på dine udviste agile kompetencer.

I Danmark tilbyder vi den agile certificering på B- og C-niveau, men planen er, at den agile certificering på sigt, vil blive tilbudt på alle fire certificeringsniveauer (A, B, C og D).

Forløbet gennemføres på dansk.

IPMA Agile Leadership Certificering adskiller sig fra alle andre agile certificeringsordninger, da IPMA’s certificering er uafhængig af frameworks og modeller. Det vigtige er, at du har et agilt mindset, og du bruger dine kompetencer agilt uanset om du anvender Scrum, SAFe, Spotify m.m., eller om du arbejder efter virksomhedens egne tilpassede framework.

Det er vigtigt at understrege, at IPMA Agile Leadership Certificering ikke er en erstatning af den velkendte IPMA-certificering, som har eksisteret i Danmark siden 1998. Den nye agile IPMA-certificering er et komplementært produkt, som henvender sig til dig, der arbejder med agil udvikling.


C –  IPMA Certified Agile Leader

En IPMA Agile Leadership Certificering på niveau C kræver, at du er kompetent til agilt at lede mindre komplekse agile udviklingsaktiviteter, og du kan assistere en leder af komplekse agile udviklingsaktiviteter.

Du skal kunne dokumentere, at du har mindst 36 mandmåneders erfaring med agil ledelse af mindre komplekse udviklingsaktiviteter. De 36 mandmåneders erfaring bør højst være seks år gamle, men vi accepterer op til ti år, hvis du begrunder årsagen til dette.

Du har eksplicit viden om enkelte varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste kompetenceelementer, der beskrives i ”IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World”, der danner kompetencegrundlaget for Agile Leadership Certificeringen.

Desuden skal du have praktisk erfaring med at anvende varianter af metoder og værktøjer – sammen med dit team i forskellige situationer i mindre komplekse udviklingsaktiviteter.

Certificeringsforløbet på niveau C
Certificeringsprocessen på niveau C består af tre trin:


Trin 1
På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af “IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World”, som beskriver de kompetencer du vil blive testet i under certificeringsforløbet. Du får råd og vejledning til at udfylde CV og selvvurdering. Vi forklarer opbygningen af den skriftlige eksamen og du får forklaret indholdet i de øvrige certificeringstrin.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af henholdsvis viden og anvendelse af kompetenceelementerne i ” IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World” og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Skriftlig eksamen:  Varighed:  3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Eksamen består udelukkende af  åbne spørgsmål og afholdes online.

Assessorvurdering: Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig fra trin 1 i et svarbrev sammen med besked om du er godkendt til at fortsætte på trin 2.

Trin 2
Hvis du bliver godkendt til at gå videre efter trin 1, indkaldes du til en workshop, hvor du sammen med 3-5 andre certificeringskandidater deltager i rollespil, hvor teamet løser specifikke opgaver. Hele workshoppen bliver faciliteret af dine to assessorer.

Trin 3
Individuelt interview med dig og dine to assessorer. Varighed ca. 1 time. Hvis assessorerne har set dokumenteret tilstrækkeligt kompetenceniveau udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

Samlet tidsforbrug for kandidaten: Op til 80 timer.

Recertificering
Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal desuden beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste fem år samt hvilke kompetenceelementer fra ” IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World” du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Ligeledes forventes, at du i løbet af de sidste 5 år har arbejdet mindst 30 mandemåneder med ledelse af mindre komplekse udviklingsaktiviteter. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Processen for en IPMA Agile Leadership på C-niveau ses nedenfor 

B –  IPMA Certified Agile Senior Leader

En IPMA Agile Leadership Certificering på niveau B kræver, at du er kompetent til agilt at lede komplekse agile udviklingsaktiviteter.

Du skal kunne dokumentere mindst 60 mandmåneders erfaring med agil ledelse. Af disse skal minimum 36 mandmåneder komme fra ledelse af komplekse udviklingsaktiviteter. De resterende mandmåneder kan være erfaring fra ledelse af mindre komplekse udviklingsaktiviteter. De 60 mandmåneders erfaring bør højst være otte år gamle, men vi accepterer op til 12 år, hvis du begrunder årsagen til dette.

Du har solid viden om flere varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste kompetenceelementer, der beskrives i ”IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World”, der danner kompetencegrundlaget for Agile Leadership Certificeringen.

Desuden skal du have praktisk erfaring med at anvende varianter af metoder og værktøjer sammen med flere deltagere.

Certificeringsforløbet på niveau B
Certificeringsprocessen på niveau B består af fire trin:


Trin 1
På introduktionssessionen giver vi vejledning i brugen af “IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World”, som beskriver de kompetencer du vil blive testet i under certificeringsforløbet. Du får råd og vejledning til at udfylde CV og selvvurdering. Vi forklarer opbygningen af den skriftlige eksamen og du får forklaret indholdet i de øvrige certificeringstrin.

CV og selvvurdering: Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af henholdsvis viden og anvendelse af kompetenceelementerne i ” IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World” og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.

Skriftlig eksamen:  Varighed:  3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Eksamen består udelukkende af  åbne spørgsmål og afholdes online.

Assessorvurdering: Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig fra trin 1 i et svarbrev sammen med besked om du er godkendt til at fortsætte på trin 2.

Trin 2

Hvis du bliver godkendt til at gå videre efter trin 1, udarbejder du en rapport om en kompleks udviklingsaktivitet, du har været leder af.

Trin 3
Herefter indkaldes du til en workshop, hvor du sammen med 3-5 andre certificeringskandidater deltager i rollespil, hvor teamet løser specifikke opgaver. Hele workshoppen bliver faciliteret af dine to assessorer.

Trin 4
Individuelt interview med dig og dine to assessorer. Varighed ca. 1,5 time. Hvis assessorerne har set dokumenteret tilstrækkeligt kompetenceniveau udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

Samlet tidsforbrug for kandidaten: Op til 120 timer.

Recertificering
Efter fem år inviteres du til recertificering. Du skal opdatere dit CV og din selvvurdering. Du skal desuden beskrive omfanget af din kompetenceudvikling inden for de seneste fem år samt hvilke kompetenceelementer fra ” IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World” du har arbejdet på at forbedre. Vi forventer at du årligt har anvendt mindst 35 timer på kompetenceudvikling. Ligeledes forventes, at du i løbet af de sidste 5 år har arbejdet mindst 30 mandemåneder med ledelse af komplekse udviklingsaktiviteter. Hvis assessorerne ved recertificeringen er i tvivl om dine kompetencer, vil du blive inviteret til en times interview, hvor du bl.a. skal gennemføre en 10 minutters præsentation af udvalgte kompetencer.

Processen for at blive IPMA Certified Agile Senior Leader ses nedenfor

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om IPMA Agile Leadership på niveau B, så kontakt os på telefon 8844 3600

Se hvornår næste forløb starterpriser, download dokumenterne, der skal udfyldes på IPMA Agile eller gå direkte til tilmelding.

7 gode grunde

7 gode grunde til at blive IPMA certificeret

Læs dem her

Kontakt os for mere information

Det er helt uforpligtende at ringe til os, for en snak om dine muligheder

Kontakt os

”IPMA certificeringsprocessen har været en kærkommen mulighed for i en fortravlet hverdag at afprøve egne kompetencer både i skrift og tale og ikke mindst under pres med skarp bevågenhed af IPMA-assessorerne.

Det har samtidig været en udbytterig proces at se tilbage på gennemførte projekter og uddrage læring heraf”.

Pernille Hyldstrup, Seniorprojektleder, Region H, Niveau C 2019