Download dokumenter til IPMA Certificeringen

For alle niveauer af IPMA Certificeringen, gælder at det første trin, efter introduktionssessionen, er at udfylde og indsende en fil som indeholder et CV og en fil med udfyldt selvvurdering.

På alle certificeringsniveauer vil du på introduktionssessionen få udleveret selvvurderingsværktøjet/bogen “Kompetencer i Projektledelse”. Denne bog er nødvendig for at udfylde selvvurderingen og er inkluderet i prisen for at gennemføre certificering.

På introduktionssessionen vil du få en grundig vejleding i udfyldelse af både CV og selvvurdering.

Ligeledes er der for alle certificeringsniveauer udarbejdet en certificeringsguide, som beskriver certificeringsforløbet fra start til slut. Certificeringsguiden gennemgås detaljeret på introduktionssessionen.

Nedenfor kan du se og downloade de dokumenter, du skal bruge, når du skal IPMA Certificeres

IPMA Certificering gav mig et gevaldig boost til mine kvalifikationer og kompetencer.

Anette Zobbe, A-certificeret, PEAK Consulting