Når du kigger efter en certificering i projektledelse, er det vigtigt at se sig godt for!

Her er vores 7 bud på, hvorfor vi synes at IPMA Certificeringen er den, du skal vælge:

#1 IPMA tester lederens udviste kompetence i at lede et projekt, program eller portefølje – ved at anvende viden og erfaringer
Det betyder at du bliver bedømt på den måde du arbejder på i dagligdagen, og ikke kun på det som du har læst og lært udenad.

#2 IPMA vurderer både udviste kompetencer og erfaring og evnen til at få kompetenceområderne ”Kontekst”, ”Mennesker” og ”Metoder” til at forstærke hinanden
Vi får derved et samlet billede af dig som projektleder.
Det betyder at vi grundigt vurderer både de bløde menneskelige og de faglige sider af dig, som projektleder

#3 Fire forskellige niveauer – IPMA Certificeringen foregår på fire forskellige niveauer alt efter dine erfaringer med projektledelse
Modellen sikrer optimalt udbytte for alle kandidater, uanset hvor mange år og på hvilket niveau, du har arbejdet med projektledelse.

#4 Du bedømmes af to kompetente assessorer som selv er IPMA Certificerede på minimum samme niveau og erfarne i vurdering af personer
Assessorerne arbejder typisk med projektledelse i store danske firmaer.
Her får du en unik mulighed for at blive gennemgribende og konstruktivt evalueret på din indsats i dit daglige arbejde med projekter.

#5 Deltagelse i certificering er en selv-læreproces som i sig selv kan give et markant kompetenceløft
Jo højere niveau du ansøger på, jo mere feedback får du.
Det betyder at når du får dit IPMA Certifikat, er du en bedre projektleder, end da du startede certificeringsprocessen

#6 Åben tilgang til alt god projektledelse
IPMA Certificeringen er åben for alle teorier og sprogbrug indenfor projektledelse. Vi går mindre op i, hvad du kalder det, men mere om hvorvidt du gør det, og er bevidst om hvorfor.
Det betyder at vi ikke kræver at du har en bestemt uddannelse eller har deltaget på en særlig række kurser, forud for certificeringen. Du skal dog leve op til kravene på de enkelte niveauer.

#7 Recertificering
Endelig tilbyder IPMA Recertificering, for at hjælpe dig til at fastholde din satsning på at forbedre din projektledelse.
Ved at blive re-certificeret (alternativt certificeret på et højere niveau), hjælpes du til at udvikle og fastholde dine kompetencer indenfor projektledelse.

Hvad er IPMA

IPMA, International Project Management Association, er repræsenteret i mere end 70 lande og står indenfor kvaliteten af processen, samt udsteder et certifikat, der er kendt og anerkendt i hele verden. Der er udstedt mere end 8.000 IPMA Certifikater i Danmark.

IPMA Certificeringens udbredelse

 

Fordele for din virksomhed, når du tager en IPMA Certificering

• Din virksomhed kan dokumentere over for markedet, at organisationen har kvalificerede projektledere, programledere og porteføljeledere
• Din virksomhed stimulerer det faglige miljø for professionel projektledelse og bidrager til en stadig højnelse af kompetenceniveauet
• Synliggør karrierevejen for projektledere i organisationen
• Giver et redskab til at sikre, at projektledelsen ligger i de rigtige hænder – også ved nyansættelse

Fordele for dig som kandidat

• Dokumenterer viden og erfaring – altså kompetencen i ledelse af projekter
• Højner dit kompetenceniveau, i det deltagelsen i certificeringsprocessen i sig selv giver værdifuld læring og selvindsigt
• Giver feedback på de områder, hvor der er brug for yderligere læring
• Giver struktur på den personlige udvikling som PPP-lederleder
• Højner din markedsværdi markant

Gode råd

Bliv ved med at uddanne dig og vær på forkant med udviklingen i dit fag, ellers bliver du overhalet og falder i rutinefælden. Det er bl.a. derfor, at man på alle certificeringsniveauer skal recertificeres efter 5 år. Herved sikres, at man hele tiden er ajour med faget.
Vær åben overfor nye input – lyt til feedback fra assessorer også på de områder hvor der er plads til forbedring og hvor det er svært
Ved at have en projektledercertificering, bliver du mere værdifuld som projektleder – også når du skal søge nyt job. Mange virksomheder ansætter udelukkende certificerede projektledere, for at sikre et højt niveau.

Årets IPMA Certificerede projektleder på niveau B 2019:

“…IPMA-forløbet har gjort mig i stand til at reflektere over egen læring og resultater. Jeg er blevet klogere på hvordan jeg egentlig løser de komplekse udfordringer og hvor i værktøjskassen jeg finder mine bedste redskaber. Certificeringen stiller høje krav til alt fra teori og dokumentation til referencer og refleksion, hvilket medvirker til at alle områder af projektledelsesfaget berøres og struktureret danner rammen for en lærerig dialog med både med-kandidater, case-stillere og assessorer. Alligevel formår processen at centrere sig om det enkelte individs referenceramme, der danner grundlag for hele forløbet. Ud over et internationalt stempel på mine kompetencer som seniorprojektleder (Niveau B), så er IPMA et krævende men absolut givende og lærerigt selvtillids-boost…” Stine Bjørn Øbro, projektleder, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Få rabat på certificeringen

Blive medlem af Dansk Projektledelse

Læs mere

IPMA Certificering gav mig et gevaldig boost til mine kvalifikationer og kompetencer.

Anette Zobbe, A-certificeret, PEAK Consulting