Flytning & afmelding

Alle angivne priser er eksklusiv moms.

Certificering niveau A, B, C, D
(særlige regler gælder recertificeringen – se længere nede på siden)

Afmelding:
Afmelding frem til en måned før Introduktionssessionen er gratis.
Ved afmelding fra en måned før Introduktionssessionen og frem til to uger efter, krediteres det fakturerede beløb for certificeringen med fradrag af kr. 2.500 for Niveau D og kr. 5.000 for Niveau C, B & A.

Ved afmelding fra Niveau D senere end to uger efter Introduktionssessionen krediteres der ikke.

Ved afmelding af deltagelse på Niveau C, B og A fra to uger efter introduktionssessionen og frem til efter Trin 1 – eller hvis kandidaten bliver stoppet ved Trin 1 – krediteres 40% af det fakturerede beløb for certificeringen. Ved senere afmelding krediteres der ikke.

Er CV/selvvurdering bestået på Trin 1 (niveau C og B), men den skriftlige eksamen ikke er bestået, er der mulighed for at deltage på en re-eksamen. Ved deltagelse i re-eksamen bortfalder muligheden for at få krediteret 40%. Se øvrige betingelser for re-eksamen.

Flytning:
Flytning frem til en måned før Introduktionssessionen er gratis.
Ved flytning til næste certificeringsrunde, fra en måned før Introduktionssessionen og frem til to uger efter, faktureres et gebyr for flytningen på kr. 2.000 for Niveau D og kr. 4.000 for Niveau C, B & A.

Ved flytning senere end to uger efter introduktionssessionen faktureres et gebyr på kr. 3.000- for niveau D og kr. 8.000,- for niveau C, B & A.
Ved flytning bortfalder muligheden for tilbagebetaling.

Hvis du ved introduktionssessionen eller umiddelbart efter, vurderer at du er tilmeldt et forkert certificeringsniveau, så kan du skifte niveau uden andre omkostninger end prisforskellen på de enkelte niveauer.

Recertificering niveau A, B, C, D

Afmelding
Afmelding frem til en måned før Introduktionssessionen er gratis.

Ved afmelding fra recertificering på niveau C, B og A, mellem én uge før Introduktionssessionen og inden aflevering af CV Selvvurdering, tilbagebetales 60% af det fakturerede beløb. Ved afmelding på niveau D tilbagebetales 40%. Ved senere afmelding krediteres der ikke.

Flytning
En flytning kan kun lade sig gøre, hvis næste runde slutter, inden dit certifikat udløber.

Der vil blive faktureret et beløb på kr. 3.000 for niveau A, B og C.
Der vil blive faktureret et beløb på kr. 1.500 for niveau D

Din afmelding/flytning sker på: IPMARecertificering@IPMA.dk

Få bevis på dine kompetencer

Så du øger din værdi både for dig selv og for din virksomhed

Læs hvordan her

Jeg har i dag et godt overblik over de metoder, jeg kan anvende i specifikke situationer og er bevidst omkring min ledelsesadfærd, og hvordan den opfattes af andre. IPMA certificeringen gav mig inspiration og motivation til min fremtidige udvikling.

Igennem forløbet kunne jeg specielt godt lide, at assessorerne havde en tilgang til evalueringen, der ikke handlede om, om jeg var i stand til at benytte en specifik metode eller udøve projektledelse på en bestemt måde, men en mere holistisk tilgang til, om jeg var i stand til at føre et projekt i mål og løse de problemstillinger, der måtte opstå undervejs.

Helena Larsen, B-certificeret