DPL Community

Ny udgave af “Kompetencer i Projektledelse”


Baggrunden for den nye “Kompetencer i Projektledelse”

IPMA udgav i 2015 en ny ”Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management” (ICB). ICB’en er en standard, som beskriver de kompetencer som globalt danner grundlaget for IPMA-certificeringen.

Alle lande som gennemfører IPMA-certificering, skal senest juni 2019 basere IPMA-certificeringen på denne nye standard.

I Danmark er vi nu klar til at gennemføre certificeringen på det nye opdaterede kompetencegrundlag.

På årets Symposie i maj måned i København, lancerede vi den nye udgave af ”Kompetencer i Projektledelse”, som vores nye evalueringsværktøj for ledelse af projekter, programmer og porteføljer. Dette nye værktøj erstatter den gamle ”Kompetencer i Projektledelse” (også kaldt NCB), som i de sidste mange år har dannet grundlag for IPMA-certificeringen i Danmark.

Værdien og formelle krav er uændrede

De formelle krav, der ved en IPMA-certificering, stilles til erfaring og kompleksitet er uændrede, og et
IPMA-certifikat er fortsat gyldigt i 5 år. Værdien af et IPMA-certifikat er således uændret, – ændringen består udelukkende i, at det er nogle andre kompetencer, der vurderes under certificeringsprocessen.

Som tegningen på omslaget indikerer, testes ved IPMA-certificeringen, at kandidaten har den nødvendige erfaring og kompleksitet, og derudover er i stand til at anvende sine kompetencer i forhold til mennesker og den kontekst projektet befinder sig i.

Der er meget stor forskel på indholdet i den nye udgave af ”Kompetencer i Projektledelse” i forhold til den gamle, men projektledelsesdisciplinen har jo også ændret sig en del under de ca. 20 år, hvor den tidligere udgave har dannet grundlag for IPMA-certificeringen i Danmark. Der er kommet et helt nyt kompetence-område Kontekst, som beskriver de vigtige kompetencer, der kræves for at lede sit projekt, program eller portefølje i forhold til strategi, governancestrukturer, compliance til standarder og regler, samt kultur og værdier.

Færre kompetence-elementer

Omdrejningspunktet for ledelse af projekter, programmer og porteføljer er i den grad mennesker. Derfor beskriver den nye udgave af Kompetencegrundlaget 10 kompetencer, som netop omhandler det at styrke relationer til – og samarbejdet med – mennesker.

Den nye udgave af ”Kompetencer i Projektledelse”, beskriver totalt 29 kompetencer, hvor den gamle beskrev 46 kompetencer (34 indenfor metoder og 12 indenfor ledelsesadfærd). Beskrivelsen af blot 29 kompetencer er fuldstændigt i overensstemmelse med de kompetencer, der beskrives i den nye Individual Competence Baseline (ICB’en) fra 2015.

Udover ændringen af kompetencerne, er selve sproget i Den nye udgave væsentligt anderledes end sproget i den gamle. Vi hørte somme tider, at den gamle udgave af ”Kompetencer i Projektledelse” anvendte lidt indforstået terminologi. Den nye er anderledes klar og tydelig i sprogbruget.

Køb bogen her

Lene Larsen

Ansat i Dansk Projektledelse siden 2008. Tidligere med ansvar for medlemsdatabasen, IPMA certificeringsadministration mm. Nu med fokus på kommunikation, markedsføring og udvikling.


Styrk din markedsværdi

Bliv markant skarpere på dine styrker og svagheder, samtidig med du får et internationalt anerkendt certifikat i hånden

Bliv IPMA Certificeret