Hvornår giver det mening at overveje en certificering som porteføljeleder på niveau B?

Aksel Gruelund Sørensen fra N1 A/S, som er IPMA assessor på niveau B, beskriver herunder, hvornår man som seniorprojektleder eller linjeleder med porteføljeansvar bør overveje en certificering som porteføljeleder på IPMA niveau B:

“Det korte svar er, at det gør det, når du arbejder struktureret for et mål, der er større end det, der kan rummes i et program.

Det er derfor relevant at overveje en certificering som porteføljeleder, hvis du har ansvaret for en større eller mindre portefølje af projekter med grundlæggende forskellige mål, men som f.eks. er bundet op på et af de strategisk mål, som din virksomhed har sat.

Det kan f.eks. være en portefølje af forretningsprojekter, organisationsudviklings-, IT- eller anlægsprojekter/programmer, men vær opmærksom på, at det også kan være en kombination af disse, og at du ikke nødvendigvis behøver at stå i spidsen for det hele, blot du kan dokumentere, hvordan du bruger din indflydelse og dine kompetencer på at nå de(t) strategiske mål.

Derfor kan en certificering som porteføljeleder også være en overvejelse værd for linjeledere. Hvis du som linjeleder mener, at din grundlæggende rolle er, at skabe de bedst mulige rammer for at projekter og programmer lykkes i din organisation, er det endnu mere sandsynligt, du vil kunne have udbytte at et certificeringsforløb som porteføljeleder.

Projekt- og programledere tager rammerne i organisationen for givet, og fokuserer på målet i deres projekt/program. Som porteføljeleder tager du ofte også ansvar for, at rammerne for projekter og programmer forbedres og at projektmodenheden vokser i din organisation.”

Overvejer du en certificering som porteføljeleder på B-niveau, men ønsker mere sparring omkring dette, er du velkommen til at kontakte Aksel Gruelund Sørensen – assessor på niveau B. Aksel kan kontaktes via info@ipma.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Fasttrack gav mig mulighed for en certificering i projektledelse på distancen

IPMA har oprettet muligheden for Fasttrack Certificering for at sikre en hurtig og sikker proces, her i Coronatiden. Du kan stort set selv vælge hvor hurtigt du vil gennemføre, vi skræddersyr forløbet efter aftale med dig og alt foregår online!

info om Fasttrack

De første Fasttrack kandidater, er nu igennem IPMA Certificeringen, og det er gået rigtig godt. En af niveau B kandidaterne, der har gennemført et forløb her i efteråret 2020 er Jakob Burkard, Head of Supply Digitalization Programme & PMO, Sr. Project Manager hos Velux A/S.

Jakob siger om forløbet:

“Fasttrack gav mig mulighed for en B-certificering på distancen i en Corona-tid. God introduktion til certificeringspakke og vejledning under forløbet fra IPMA, samt erfarne (og grundige) assessorer efterlod indtryk af et gennemarbejdet og godt planlagt certificeringsforløb, og det uden at gå på kompromis med kvalitetsniveauet. Thumbs up til DPL og IPMA! Jeg kan varmt anbefale at få projektlederkompetencerne testet og dokumenteret gennem en IPMA certificering – også som Fasttrack.”

 

Lyder IPMA Fasttrack som noget for dig?

Forløbet bliver skræddersyet til dig – og alt foregår online. Du kan læse meget mere om fastrack-forløbet her. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os på 8844 3600 eller sende os en mail på info@ipma.dk

Bliv klogere på, hvad en IPMA Certificering er her

Priser på IPMA Certificering

 

Sådan udvikler du dine kompetencer som projektleder

 

 

 

 

Der findes mange definitioner af begrebet “kompetence” rundt om i verden. I denne artikel får du blandt andet en enkel definition på kompetence, der er bredt accepteret af fagfolk og er tænkt som værende genkendelig og letforståelig.

Formålet med definitionen er ikke at forenkle eller erstatte nogen anden definition, men snarere at give vejledning til dig, der gerne vil udvikle dine kompetencer.

Individuel kompetence er integrering af viden, færdigheder og anvendelse i praksis for at opnå de ønskede resultater.

 • Viden er mængden af information og erfaring, som en person besidder. For eksempel er forståelse af et Gantt diagram viden
 • Færdigheder er bestemte tekniske evner der gør en person i stand til at udføre en opgave. For eksempel er, at kunne udarbejde et Gantt diagram, en færdighed
 • Anvendelse er leverance af viden og færdigheder i en bestemt kontekst. For eksempel i praksis at være i stand til at lede udarbejdelsen af en projekttidsplan

Færdigheder kræver at man har en vis relevant viden. Anvendelse betyder at du kan bringe viden og færdigheder i spil på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

Og erfaring? Erfaring spiller en betydelig, men dog indirekte, rolle i kompetence. Uden erfaring kan man hverken vise eller udvikle en kompetence. Erfaring er således en væsentlig succesfaktor for personlig udvikling. For at kunne udføre sin rolle skal man således opbygge tilstrækkelig med erfaring som komplement til kompetencen i sig selv.

Få succes som projektleder

Hvis du skal lede projekter, skal du formå at:

 • lære af ledelse og anvende indhøstet erfaring ved ledelse i den konkrete kontekst
 • udvise lederskab og anvende passende ledelsesadfærd i dine relationer til mennesker
 • anvende metoder for ledelse ved brug af både viden og erfaring herom

Det er gennem en integrering af ovenstående tre evner at projekt, program og porteføljeledelse udøves på en kvalificeret måde. For at være i stand til at integrere disse evner kræves en bred vifte af erfaring.

Vigtig er også evnen og viljen til at reflektere over personlige stærke og svage sider, og derigennem identificere områder, der med fordel kan forbedres.

Planlæg din kompetenceudvikling

For hele tiden at blive skarpere og dygtigere som projektleder, skal du både holde dine kompetencer ved lige og udvikle dem. Det kan du gøre ved at gennemtænke, hvad du:

 • Allerede har gjort for at udvikle dine kompetencer i ledelse i for eksempel de seneste 3 år
 • Vil gøre det kommende år for at udvikle dine kompetencer

Kompetencer i ledelse af projekter, programmer og porteføljer kan udvikles på mange måder, og den største effekt opnås typisk ved en kombination af flere virkemidler:

 • Praktisere ledelse
 • Bruge sparringspartner/reflektere over egen indsats
 • Yde sparring/deltage i netværk
 • Deltage i seminarer/konferencer
 • Selvstudie af litteratur/retningslinjer
 • Deltage i kurser/uddannelse
 • Blive certificeret som projekt-, program- eller porteføljeleder
 • Udvikle metoder/holde indlæg

Notér hvad der i den foregående periode har givet dig størst udbytte i forhold til at blive en endnu bedre leder. List derefter dine vigtigste behov for kompetenceudvikling og planlæg hvordan du bedst kan opnå de manglende kompetencer. Her kan du evt. bruge nogle af ideerne listet herover. På den måde får du en god oversigt, som kan anvendes i din virksomhed i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler.

 

Ovenstående artikel er ekstrakt fra bogen ”Kompetencer i Projektledelse”.

Udgivet af IPMA Certificeringen i Danmark.

 Se mere på www.IPMA.dk