Organisationen IPMA

I Danmark er IPMA repræsenteret ved Dansk Projektledelse.

IPMA står for International Project Management Association og er repræsenteret i mere end 65 lande. (Se liste over lande her).  Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder får et internationalt anerkendt certifikat, som dokumenterer dine kompetencer.

Certificeringens organisering

Certificeringsordningen er underlagt IPMA’s fælles retningslinjer. Inden for IPMA forestås certificeringen af IPMA’s Certification Validation Mangement Board.

Få bevis på dine kompetencer

Så du øger din værdi både for dig selv og for din virksomhed

Læs hvordan her

Få et internationalt anerkendt certifikat

IPMA certificeringen findes i mere end 65 lande

De 4 niveauer

Fremadrettet vil jeg få stor glæde af min certificering og den øgede indsigt og forståelse forløbet har givet mig. Det gælder både i min egen rolle som projektleder og som sparringspartner for andre.

Jeg har hele vejen igennem oplevet Dansk Projektledelse som en yderst professionel og kompetent organisation, der både hurtigt og klart har besvaret spørgsmål og på god vis har håndteret forskellige vanskeligheder, som opstod undervejs.

Peter Harpsøe Engel, C-certificeret, Dansk Retursystem A/S