CCT certificering

Hvem er den lavet til?

CCT certificeringen henvender sig til personer som arbejder enten som konsulent i projektledelse, coach i projektledelse eller som underviser i projektledelse.

CCT – IPMA Certified Consultant Coach or Trainer

Certificeringen tilbydes på tre niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du behøver ikke at starte på Niveau C, men vælger blot det certificeringsniveau, der svarer til din erfaring og dit kompetenceniveau.

Certificeringen er en oplagt mulighed for dig som arbejder professionelt med udvikling af projektledelse og projektledere.

Alle skabeloner du skal udfylde, vil være beskrevet på engelsk. Du kan selv vælge om certificeringsforløbet skal foregå på dansk eller engelsk.

Certified Project Management Trainer

Kan være en interessant certificering for dig som arbejder med uddannelse inden for projektledelse. Du kan evt. arbejde som:

 • intern underviser i din virksomhed eller organisation
 • freelance underviser
 • underviser i et uddannelses-/konsulentfirma som tilbyder åbne eller skræddersyede kurser til virksomheder
 • underviser på et akademisk område, der leverer projektledelseskurser, seminarer eller workshops
 • underviser der forbereder kandidater til IPMA-certificering

Certified Project Management Consultant and Coach

Kan være en interessant certificering for dig som arbejder som konsulent eller coach inden for projektledelse. Du kan evt. arbejde som:

 • konsulent eller coach i din virksomhed eller organisation
 • freelancekonsulent eller coach
 • konsulent eller coach i et konsulenthus der leverer rådgivning om projektledelse eller coaching til kunders projektledere
 • konsulent eller coach der forbereder kandidater til IPMA-certificering

Erfaringskrav til CCT-certificeringen

A-niveau
Certified Executive consultant and coach in project management (CECC) Indenfor de sidste 8 år skal du dokumentere:

Mindst 5 års erfaring (svarende til mindst 1500 timers erfaring i alt) som ledende konsulent eller coach inden for projektledelse som strategisk har påvirket enkeltpersoner, teams eller organisationens udvikling.

Certified Executive Trainer in project management (CET) Indenfor de sidste 8 år skal du dokumentere:

Mindst 5 års erfaring (svarende til mindst 1500 timers erfaring i alt) som ledende underviser eller træner inden for projektledelse som strategisk har påvirket enkeltpersoner, teams eller organisationens udvikling.

 

B-niveau
Certified Senior Consultant and Coach in project management (CSCC) Indenfor de sidste 5 år skal du dokumentere:

Mindst 3 års erfaring (svarende til mindst 1000 timers erfaring i alt) som konsulent eller coach inden for projektledelse.

Certified Senior Trainer in project management (CST) Indenfor de sidste 5 år skal du dokumentere:

Mindst 3 års erfaring (svarende til mindst 1000 timers erfaring i alt) som underviser eller ledende underviser inden for projektledelse.

 

C-niveau
Certified Consultant and Coach in project management (CCC) Indenfor de sidste 3 år skal du dokumentere:

Mindst 6 måneders erfaring (svarende til mindst 500 timers erfaring i alt) som konsulent eller coach inden for projektledelse.

Certified Trainer in project management (CT) Indenfor de sidste 3 år skal du dokumentere:

Mindst 6 måneders erfaring (svarende til mindst 500 timers erfaring i alt) som underviser inden for projektledelse.

Datoer for CCT-certificering 2023

Find certificeringskalenderen her.

Certificeringsproces

 1. Introduktions møde

Først deltager du i en 4 timers online introduktion, hvor vi:

 • Gennemgår skabelonen til dit CV
 • Introducerer dig for ICBCCT (beskrivelsen af de kompetencer der testes ved certificeringen)
 • Forklarer hvordan du skal udfylde selvvurderingen
 • Gennemgår skabelonerne du skal bruge til dine casestudies
 • Gennemgår certificeringsprocessen

ICBCTT udleveres i PDF-version ved tilmelding.
Efter introduktionen har du ca. en måned til at udfylde og indsende dit CV og din selvvurdering.

 1. Første tjek og feedback

Assessorerne vurderer dit CV og din selvvurdering og giver dig herefter feedback i form af en mail.

Der er to mulige udfald af din første vurdering:

 • Assessorerne godkender, at du kan fortsætte certificeringsforløbet. Assessorerne kan evt. vælge at give dig nogle hints og tips til dit videre arbejde med dine casestudies
 • Assessorerne kan ikke godkende, at du kan fortsætte certificeringsforløbet og vil forklare dig årsagerne til dette
 1. skriftlig eksamen

Hvis du skal CCT-certificeres på niveau B eller C og ikke har et gyldigt IPMA-certifikat inden for projektledelse, programledelse, porteføljeledelse eller Agile Leadership, skal du bestå en skriftlig eksamen på IPMA Niveau-D, som led af din CCT-certificering. Når du har bestået din skriftlige eksamen på D-niveau, får du tildelt et IPMA-certifikat på niveau D, og du kan fortsætte med din CCT-certificering.

Hvis du skal certificeres på niveau A, er der intet krav om, at du skal bestå en skriftlig eksamen som led af din CCT-certificering.

Hvis du skal certificeres på niveau B og C og allerede har et gyldigt IPMA-certifikat inden for projektledelse, programledelse, porteføljeledelse eller Agile Leadership, skal du heller ikke bestå en skriftlig eksamen som en del af din CCT-certificering.

 1. Casestudies

På Niveau A og B skal du skrive mindst 2 casestudies og på Niveau C skal du kun skrive mindst et enkelt casestudie. Hvert casestudie har et omfang på max 25 sider. Til hvert casestudie har du mulighed for at vedlægge op til 15 siders bilag.

Formålet med disse casestudies er, at du har mulighed for at dokumentere dine kompetencer i forhold til kompetenceelementerne i ICBCTT.

 1. Interview

Certificeringsprocessen afsluttes med, at du deltager i et interview med de to assessorer, der har behandlet alt dit materiale. Interviewet kan foregå enten online eller som et fysisk møde. På mødet vil de to assessorer stille afklarende spørgsmål til dit CV, din selvvurdering og til dine Casestudies.

Interviewet har en varighed på max 2 timer. Umiddelbart efter interviewet får du den endelige afgørelse på dit Certificeringsniveau, og assessorerne giver dig feedback på dine kompetencer.

Kompetencegrundlag

Alle der skal CCT-certificeres bliver vurderet på kompetencerne beskrevet i ICBCTT, som kan hentes her.

Skriftlig eksamen til en CCT-certificering

Medmindre du allerede har et gyldigt IPMA-certifikat, skal du ved en CCT-certificering bestå en skriftlig eksamen på IPMA-D niveau. Alle der tilmelder sig den skriftlige eksamen, vil få tilsendt bogen ”Kompetencer i projektledelse” (herefter kaldet KIP), som beskriver de 28 kompetencer, der testes ved en IPMA-D certificering.

Eksamen afvikles online og har en varighed på 3 timer. Hvis du er ordblind – eller har problemer med at skrive på dansk – bedes du gøre os opmærksom på dette senest 3 uger før den skriftlige eksamen. Du vil så få tildelt 0,5 time ekstra til den skriftlige eksamen.

Inden eksamen starter, skal du fremvise billedlegitimation.

Der tillades ingen hjælpemidler til eksamen.

Du kan vælge at gennemføre den skriftlige eksamen hjemme fra, eller fra et mødelokale, hvor du kan sidde uforstyrret under hele eksamen.

Du skal have dit WEB-kamera tændt under hele eksamen, og din mikrofon skal være slukket. Under eksamen overvåges du af en eller flere eksamensvagter.

Der vil være et antal multiple-choice opgaver og åbne spørgsmål som alle relaterer sig til alle 28 kompetencer beskrevet i KIP. For at bestå, skal du have besvaret korrekt på spørgsmål til mindst 23 kompetenceelementer.

Den skriftlige eksamen skal bestås for at du kan gå videre med din CCT-certificering. Hvis du ikke består eksamen, har du mulighed for at prøve en gang til i samme certificeringsforløb. På vores hjemmeside kan du finde prisen for at deltage i en ny eksamen.

Priser for CCT certificering

Alle priser er ekskl. moms. Find prislisten her.

Vi glæder os til at møde dig!

Vi sidder klar til at svare på alle dine spørgsmål i forhold til CCT-certificering og andre IPMA-relaterede spørgsmål.

Deltag på orienteringsmøde