CCT certificering

Hvem er den lavet til?

CCT certificeringen henvender sig til personer som arbejder enten som konsulent i projektledelse, coach i projektledelse eller som underviser i projektledelse og som ikke har tilstrækkelig praktisk erfaring som projektleder, til at blive certificeret inden for den velkendte IPMA-certificering på niveau D, C, B og A.

CCT – IPMA Certified Consultant Coach or Trainer

Certificeringen tilbydes på tre niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du behøver ikke at starte på Niveau C, men vælger blot det certificeringsniveau, der svarer til din erfaring og dit kompetenceniveau.

Certificeringen er en oplagt mulighed for dig som arbejder professionelt med udvikling af projektledelse og projektledere, men mangler tilstrækkelig praktisk erfaring med projektledelse til at blive certificeret eller re-certificeret inden for de velkendte fire IPMA-niveauer A, B C eller D.

Alle skabeloner du skal udfylde, vil være beskrevet på engelsk, men hele certificeringen vil i 2022 foregå på dansk med danske assessorer. Du kan frit vælge, om du vil udfylde skabelonerne på dansk eller engelsk.

Certified Project Management Trainer

Kan være en interessant certificering for dig som arbejder med uddannelse inden for projektledelse. Du kan evt. arbejde som:

 • Intern underviser i din virksomhed eller organisation
 • freelance underviser
 • underviser i et uddannelses-/konsulentfirma som tilbyder åbne eller skræddersyede kurser til virksomheder
 • underviser på et akademisk område, der leverer projektledelseskurser, seminarer eller workshops
 • underviser der forbereder kandidater til IPMA-certificering

Certified Project Management Consultant and Coach

Kan være en interessant certificering for dig som arbejder som konsulent eller coach inden for projektledelse. Du kan evt. arbejde som:

 • konsulent eller coach i din virksomhed eller organisation
 • freelancekonsulent eller coach
 • konsulent eller coach i et konsulenthus der leverer rådgivning om projektledelse eller coaching til kunders projektledere
 • konsulent eller coach der forbereder kandidater til IPMA-certificering

Erfaringskrav til CCT-certificeringen

A-niveau
Certified Executive consultant and coach in project management (CECC) Indenfor de sidste 8 år skal du dokumentere:

Mindst 5 års erfaring (svarende til mindst 1500 timers erfaring i alt) som ledende konsulent eller coach inden for projektledelse som strategisk har påvirket enkeltpersoner, teams eller organisationens udvikling.

Certified Executive Trainer in project management (CET) Indenfor de sidste 8 år skal du dokumentere:

Mindst 5 års erfaring (svarende til mindst 1500 timers erfaring i alt) som ledende underviser eller træner inden for projektledelse som strategisk har påvirket enkeltpersoner, teams eller organisationens udvikling.

 

B-niveau
Certified Senior Consultant and Coach in project management (CSCC) Indenfor de sidste 5 år skal du dokumentere:

Mindst 3 års erfaring (svarende til mindst 1000 timers erfaring i alt) som konsulent eller coach inden for projektledelse.

Certified Senior Trainer in project management (CST) Indenfor de sidste 5 år skal du dokumentere:

Mindst 3 års erfaring (svarende til mindst 1000 timers erfaring i alt) som underviser eller ledende underviser inden for projektledelse.

 

C-niveau
Certified Consultant and Coach in project management (CCC) Indenfor de sidste 3 år skal du dokumentere:

Mindst 6 måneders erfaring (svarende til mindst 500 timers erfaring i alt) som konsulent eller coach inden for projektledelse.

Certified Trainer in project management (CT) Indenfor de sidste 3 år skal du dokumentere:

Mindst 6 måneders erfaring (svarende til mindst 500 timers erfaring i alt) som underviser inden for projektledelse.

Datoer for CCT-certificering 2022 og 2023

Sommer runde 2022

Dato
Introduktionsmøde Online 1. juni 9.00 – 13.00
Indsende CV og Selvvurdering Senest 22. juni
Første Feedback 4. juli via mail
Skriftlig eksamen 7. juli
Svar på den skriftlige eksamen 13. juli
Aflever casestudies 12. august
Interviews 24. eller 25. august (reserver begge dage)

 

Efterårs runde nr. 1 / 2022

Dato
Introduktionsmøde Online 13. juli 9.00 – 13.00
Indsende CV og Selvvurdering Senest 17. august
Første Feedback 26. august via mail
Skriftlig eksamen 1. september
Svar på den skriftlige eksamen 8. september
Aflever casestudies 24. oktober
Interviews 15. eller 16. november (reserver begge dage)

Efterårs runde nr. 2 / 2022

Dato
Introduktionsmøde Online 5. september 9.00 – 13.00
Indsende CV og Selvvurdering Senest 6. oktober
Første Feedback 27. oktober via mail
Skriftlig eksamen 3. november
Svar på den skriftlige eksamen 10.ovember
Aflever casestudies 3. december
Interviews 15. december


Fårårs runde 2023

Dato
Introduktionsmøde Online 11. januar 9.00 – 13.00
Indsende CV og Selvvurdering Senest 9. februar
Første Feedback 28. februar via mail
Skriftlig eksamen 8. marts 9.00 – 12.00
Svar på den skriftlige eksamen 17. marts
Aflever casestudies 10. april
Interviews 3. maj

 

Efterårs runde 2023

Dato
Introduktionsmøde Online 16. august 9.00 – 13.00
Indsende CV og Selvvurdering Senest 14. september
Første Feedback 27. september via mail
Skriftlig eksamen 2. oktober 9.00 – 12.00
Svar på den skriftlige eksamen 17. oktober
Aflever casestudies 2. november
Interviews 22. november

Certificeringsproces

 1. Introduktions møde

Først deltager du i en 4 timers online introduktion, hvor vi:

 • Gennemgår skabelonen til dit CV
 • Introducerer dig for ICBCCT (beskrivelsen af de kompetencer der testes ved certificeringen)
 • Forklarer hvordan du skal udfylde selvvurderingen
 • Gennemgår skabelonerne du skal bruge til dine casestudies
 • Gennemgår certificeringsprocessen

Efter introduktionen har du ca. en måned til at udfylde og indsende dit CV og din selvvurdering.

 1. Første tjek og feedback

Assessorerne vurderer dit CV og din selvvurdering og giver dig herefter feedback i form af en mail.

Der er to mulige udfald af din første vurdering:

 • Assessorerne godkender, at du kan fortsætte certificeringsforløbet. Assessorerne kan evt. vælge at give dig nogle hints og tips til dit videre arbejde med dine casestudies
 • Assessorerne kan ikke godkende, at du kan fortsætte certificeringsforløbet og vil forklare dig årsagerne til dette
 1. skriftlig eksamen

Hvis du skal CCT-certificeres på niveau B eller C og ikke har et gyldigt IPMA-certifikat inden for projektledelse, programledelse, porteføljeledelse eller Agile Leadership, skal du bestå en skriftlig eksamen på IPMA Niveau-D, som led af din CCT-certificering. Når du har bestået din skriftlige eksamen på D-niveau, får du tildelt et IPMA-certifikat på niveau D, og du kan fortsætte med din CCT-certificering. ( Læs mere om den skriftlige eksamen her: ) (tekst er indsat længere nede i dokumentet).

Hvis du skal certificeres på niveau A, er der intet krav om, at du skal bestå en skriftlig eksamen som led af din CCT-certificering.

Hvis du skal certificeres på niveau B og C og allerede har et gyldigt IPMA-certifikat inden for projektledelse, programledelse, porteføljeledelse eller Agile Leadership, skal du heller ikke bestå en skriftlig eksamen som en del af din CCT-certificering.

 1. Casestudies

På Niveau A og B skal du skrive mindst 2 casestudies og på Niveau C skal du kun skrive mindst et enkelt casestudie. Hvert casestudie har et omfang på max 25 sider. Til hvert casestudie har du mulighed for at vedlægge op til 15 siders bilag.

Formålet med disse casestudies er, at du har mulighed for at dokumentere dine kompetencer i forhold til kompetenceelementerne i ICBCTT.

 1. Interview

Certificeringsprocessen afsluttes med, at du deltager i et interview med de to assessorer, der har behandlet alt dit materiale. Interviewet kan foregå enten online eller som et fysisk møde. På mødet vil de to assessorer stille afklarende spørgsmål til dit CV, din selvvurdering og til dine Casestudies.

Interviewet har en varighed på max 2 timer. Umiddelbart efter interviewet får du den endelige afgørelse på dit Certificeringsniveau, og assessorerne giver dig feedback på dine kompetencer.

Kompetencegrundlag

Alle der skal CCT-certificeres bliver vurderet på kompetencerne beskrevet i ICBCTT, som kan hentes her.

Alle der skal CCT-certificeres på niveau C eller B og som ikke har et gyldigt IPMA-certifikat på et af de kendte certificeringsniveauer A, B C eller D, skal gennemføre en skriftlige eksamen på IPMA niveau- D.  Ved en D eksamen bliver du testet på de 28 kompetencer, som beskrives i bogen Kompetencer i Projektledelse. Denne bog vil kun blive fremsendt til dig, hvis du skal gennemføre en skriftlig eksamen som del af din CCT-certificering.

Skriftlig eksamen til en CCT-certificering

Medmindre du allerede har et gyldigt IPMA-certifikat, skal du ved en CCT-certificering bestå en skriftlig eksamen på IPMA-D niveau. Alle der tilmelder sig den skriftlige eksamen, vil få tilsendt bogen ”Kompetencer i projektledelse” (herefter kaldet KIP), som beskriver de 28 kompetencer, der testes ved en IPMA-D certificering.

Eksamen afvikles online og har en varighed på 3 timer. Hvis du er ordblind – eller har problemer med at skrive på dansk – bedes du gøre os opmærksom på dette senest 3 uger før den skriftlige eksamen. Du vil så få tildelt 0,5 time ekstra til den skriftlige eksamen.

Inden eksamen starter, skal du fremvise billedlegitimation.

Der tillades ingen hjælpemidler til eksamen.

Du kan vælge at gennemføre den skriftlige eksamen hjemme fra, eller fra et mødelokale, hvor du kan sidde uforstyrret under hele eksamen.

Du skal have dit WEB-kamera tændt under hele eksamen, og din mikrofon skal være slukket. Under eksamen overvåges du af en eller flere eksamensvagter.

Der vil være et antal multiple-choice opgaver og åbne spørgsmål som alle relaterer sig til alle 28 kompetencer beskrevet i KIP. For at bestå, skal du have besvaret korrekt på spørgsmål til mindst 23 kompetenceelementer.

Den skriftlige eksamen skal bestås for at du kan gå videre med din CCT-certificering. Hvis du ikke består eksamen, har du mulighed for at prøve en gang til i samme certificeringsforløb. På vores hjemmeside kan du finde prisen for at deltage i en ny eksamen.

Priser for CCT certificering

Alle priser er ekskl. moms.

Re-eksamen koster kr. 3.000 dkk.

* Hvis du skal CCT-certificeres på niveau C eller B og ikke allerede har et gyldigt IPMA-certifikat inden for de kendte niveauer A, B, C eller D, skal du gennemføre en skriftlig eksamen på IPMA niveau D.

Niveau C

18.600

+2000 dkk for evt. skriftlig eksamen *

Er du ikke medlem af DPL er prisen
Kr. 19.800 + 2000 dkk. for evt. skriftlig eksamen

Niveau B

23.400

+2000 dkk for evt. skriftlig eksamen *

Er du ikke medlem af DPL er prisen
Kr. 24.600 + 2000 dkk for evt. skriftlig eksamen

Niveau A

29.400

-

Er du ikke medlem af DPL er prisen
Kr. 30.600 dkk

Vi glæder os til at møde dig!

Vi sidder klar til at svare på alle dine spørgsmål i forhold til CCT-certificering og andre IPMA-relaterede spørgsmål.

Deltag på orienteringsmøde