Med IPMA registrerede uddannelser, hjælper vi dig med at finde den rette projektlederuddannelse

IPMA Registrering af uddannelsesprogrammer og kurser fokuserer på opbygning af projektledelseskompetencer.

Formålet med IPMA Registreringen er at sikre et bedst muligt match mellem projektledere, som ønsker kompetenceløft – og de tilgængelige uddannelsesmuligheder der understøtter IPMA.

Det gøres ved, at vise hvilke af NCB’ens kompetenceelementer, der vægtes i de forskellige uddannelser.

Dette er særligt relevant ved valg af uddannelse som led i forberedelse til en IPMA Certificering og uddannelserne er derfor karakteriseret i forhold til NCB’en, som benyttes til selvvurdering under certificeringen.

Du kan genkende de danske uddannelsesprogrammer og kurse med IPMA Registrering ved, at de anvender følgende logoer på deres materiale (for uddannelsesforløb på mindst 60 timer):

Projektlederuddannelse

Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for dine projektledelses kompetencer inden for områderne viden, adfærd og erfaring. Således at du har overblik over dine kompetencer til at lede projekter og bruge forskellige metoder og modeller.

Projektlederen

Du lærer i praksis at styre projekterne og dit projektteam igennem et helt projektforløb med fokus på såvel leverancerne som på de gevinster projektet skal opnå. Du bliver også i stand til succesfuldt ­at kunne håndtere efterfølgende overdragelse, drift og vedligehold.

Projektlederuddannelsen

På denne uddannelse lærer du at planlægge og styre projekters livscyklus. Du lærer at overskue og varetage planlægning af alle projektfaser, og udføre alle elementer af den daglige projektledelse.

Projektlederen

I praksis lærer du at sammensætte, styre og lede dit projektteam gennem svære og komplekse projekter til en succesfuld afslutning og overdragelse til drift. Lær om projektledelsens hovedelementer, styrk dine personlige kompetencer inden for ledelse, kommunikation og konflikthåndtering, og få styr på projekternes fremdrift, forankring og effekt.

Projektlederuddannelse

Du får teori og træning i at planlægge dine projekter, lede din projektgruppe og styre dit projekt i mål. På Mannaz Projektlederuddannelse får du også dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit personlige lederskab i projektet.

Project Management Programme

This programme will enable you to plan your project, lead your project team, navigate the project and use your competences most optimally to ensure the progress, anchoring and impact of the project. In short, Implement’s Project Management Programme will help strengthen your project management methods as well as your leadership competences.

Projektuddannelse

Uddannelsen er for dig, som ønsker at opnå et markant løft af dine kompetencer i at varetage ledelsen af projekter af en vis kompleksitet.
Uddannelsen giver dig mulighed for at styrke både din ledelsesadfærd og dit metodeberedskab – og at få adfærd og metoder til at spille sammen.

Nordica Consulting Group

Projektlederuddannelse på Island. (Information kun på islandsk)

Få bevis på dine kompetencer

Så du øger din værdi både for dig selv og for din virksomhed

Læs hvordan her

Få et internationalt anerkendt certifikat

IPMA certificeringen findes i mere end 65 lande

De 4 niveauer

Jeg har fået meget ud af at kigge tilbage, og det er en god erfaring at gøre sig. Certificeringen har fået mig til at strukturere mine mange kompetencer, så jeg nu er mere bevidst i ledelsesmæssige til- og fravalg.

Hans Ellesen, C-Certificeret, NCC Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder direkte i din indbakke